Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình, tài sản được tạo ra trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng;  tài sản chung sẽ chấm dứt khi quan hệ hôn nhân chấm dứt. Tuy nhiên, trên thực tế, các cặp vợ chồng có nhu cầu chia tài sản chung ngay cả trong thời kỳ hôn nhân vì nhiều lý do khác nhau.

Việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân có thể do vợ chồng tự thỏa thuận hoặc nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

1/  Hình thức thỏa thuận

Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

2/  Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung 

Theo quy định tại Điều 39 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng tùy trường hợp sẽ khác nhau, cụ thể:

  • Chia tài sản chung theo thỏa thuận của vợ chồng: thời điểm có hiệu lực do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
  • Chia tài sản chung theo quyết định Tòa án: thời điểm có hiệu lực là ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

3/  Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt quan hệ vợ chồng. Thay vào đó, việc chia tài sản chung sẽ tạo ra những hệ quả tại Điều 40 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

  • Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.
  • Thỏa thuận của vợ chồng không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba.

Cẩm Tú

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật APOLO LAWYERS.

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Dịch Vụ Tham Gia Giải Quyết Tranh Chấp Tại Tòa Án

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Tư Vấn Ly Hôn

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon